Цени за графичен дизайн и предпечатна подготовка:

ДИЗАЙН НА ВИЗИТКИ, ФЛАЕРИ, ЛИСТОВКИ, ПЛАКАТИ:

форматцена едностранноцена двустранно
9х5 см20,00 лв.28,00 лв.
10,5х14,8 см (А6)35,00 лв.50,00 лв.
14,8х21 см (А5)45,00 лв.65,00 лв.
21х29,7 см (А4)50,00 лв.75,00 лв.

 ДИЗАЙН НА РЕКЛАМНА ДИПЛЯНА

формат   с един бигс два бига
14,8х21 см (А5)55,00 лв.65,00 лв.
21х29,7 см (А4)60,00 лв.70,00 лв.
29,7х42 см (А3) 80,00 лв.95,00 лв.

 ДИЗАЙН НА БРОШУРИ,ПРОСПЕКТИ,КАТАЛОЗИ

форматобемцена на стр.
А5/А4 до 8 страници 40,00 лв.
А5/А4до 32 страници25,00 лв.

Изработка на фирмено Лого от 100.00-…..лв.

Дизайн на фирмена папка/травел пак 70,00 лв.

Дизайн на фирмена бланка 45,00 лв.

Дизайн на Покана/Картичка 45,00 лв.

Дизайн на Еднолистов календар 95,00 лв.

Дизайн на Многолистов календар 70лв. корица и 35лв./стр. за тялото

Дизайн на ГЛАВА НА КАЛЕНДАР от  60,00 лв.

Дизайн на Меню:

  • обща визия   150,00 лв.
  • обработка на страница   50,00 лв./стр.

Обработка на снимки -15.00 лв./бр.-ниска сложност

Обработка на снимки -50.00 лв./бр. – с висока сложност

Дизайн на Билборд – 180.00 лв.

Предпечатна подготовка  –  30,00 лв./час

Всички цени са без ДДС!

Рекламна агенция Дрейк си запазва правото да променя посочените цени, за Дизайн и Предпечатна подготовка , в зависимост от сложността и срока за изпълнение на поръчката.