Цени за графичен дизайн и предпечатна подготовка:

 ДИЗАЙН НА ВИЗИТКИ, ФЛАЕРИ, ЛИСТОВКИ, ПЛАКАТИ:

формат                                                        цена едностранно                                  цена двустранно

9х5 см                                                               20,00 лв.                                           28,00 лв.

10,5х14,8 см (А6)                                             35,00 лв.                                           50,00 лв.

14,8х21 см (А5)                                                45,00 лв.                                           65,00 лв.

21х29,7 см (А4)                                                50,00 лв.                                           75,00 лв.

 ДИЗАЙН НА РЕКЛАМНА ДИПЛЯНА

формат                                                          с един биг                                          с два бига

14,8х21 см (А5)                                                55,00 лв.                                          65,00 лв.

21х29,7 см (А4)                                                60,00 лв.                                          70,00 лв.

29,7х42 см (А3)                                                80,00 лв.                                          95,00 лв.

 ДИЗАЙН НА БРОШУРИ,ПРОСПЕКТИ,КАТАЛОЗИ

формат                                                        обем                                                   цена на стр.

А5/А4                                                      до 8 страници                                                40,00 лв.

А5/А4                                                     до 32 страници                                               25,00 лв.

 

Изработка на фирмено Лого от 100.00-.....лв.

Дизайн на фирмена папка/травел пак 70,00 лв.

Дизайн на фирмена бланка 45,00 лв.

Дизайн на Покана/Картичка 45,00 лв.

Дизайн на Еднолистов календар 95,00 лв.

Дизайн на Многолистов календар 70лв. корица и 35лв./стр. за тялото

Дизайн на ГЛАВА НА КАЛЕНДАР от 60,00 лв.

Дизайн на Меню:

  • обща визия   100,00 лв.
  • обработка на страница   45,00 лв./стр.

Обработка на снимки -10.00 лв./бр.-ниска сложност

Обработка на снимки -35.00 лв./бр. - с висока сложност

Дизайн на Билборд - 120.00 лв.

Предпечатна подготовка  -  30,00 лв./час

Всички цени са без ДДС!

Рекламна агенция Дрейк си запазва правото да променя посочените цени, за Дизайн и Предпечатна подготовка , в зависимост от сложността и срока за изпълнение на поръчката.